Behandeling nieuwe wetgeving uitgesteld na twijfels Kamer

Behandeling nieuwe wetgeving uitgesteld na twijfels Kamer

Auteur: Roy

Datum: 6 feb 2019 09:32

Gerelateerde pagina's: Online Poker, Live Poker

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 5 februari 2019 over twee met elkaar samenhangende wetsvoorstellen over gokken, te weten de Wet kansspelen op afstand (KOA) en de Wet modernisering speelcasinoregime. De eerste wetgeving moet online kansspelen legaliseren in Nederland en met de moet een einde maken aan de monopolie van Holland Casino en de privatisering van het Staatsbedrijf. Het debat werd na de eerste termijn op verzoek van de Kamer aangehouden omdat er nog te veel twijfels zijn. De behandeling wordt op 12 februari voortgezet. 

 

Tekst: Eerstekamer.nl

 

Tijdens de behandeling bleek een groot deel van de Kamer twijfels te hebben over de handhaving van de wet na legalisering van de websites, de mogelijke toename van gokverslaafden, de negatieve invloed die reclame kan hebben en hoe onderscheid wordt gemaakt tussen malafide en bonafide aanbieders. Ten aanzien van de speelcasinoregime, de privatisering van Holland Casino, vroegen de Kamerleden of de modernisering niet een ongewenst effect zou kunnen hebben wanneer het tegelijk met de eerste wet wordt ingevoerd. Ook maken de Leden zich zorgen over negatieve effecten van marktwerking, waarbij winstmaximalisatie mogelijk voorrang krijgt op verslavingspreventie.In het debat bleek een groot deel van de Kamer twijfels te hebben over de handhaving van de wet na legalisering van de websites, de mogelijke toename van gokverslaafden, de negatieve invloed die reclame kan hebben en hoe onderscheid wordt gemaakt tussen malafide en bonafide aanbieders. Ten aanzien van de speelcasinoregime, de privatisering van Holland Casino, vroegen de Kamerleden of de modernisering niet een ongewenst effect zou kunnen hebben wanneer het tegelijk met de eerste wet wordt ingevoerd. Ook maken de Leden zich zorgen over negatieve effecten van marktwerking, waarbij winstmaximalisatie mogelijk voorrang krijgt op verslavingspreventie.


Na de beantwoording door minister Dekker voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Snel van Financiën, was het merendeel van de Kamer van mening dat de beantwoording van enkele vragen nog onvoldoende was. SP-senator Gerkens vroeg namens de andere woordvoerders de minister uiterlijk vrijdag 8 februari in een brief met nadere antwoorden te komen. Op basis van die brief wordt het debat naar verwachting op dinsdag 12 februari in tweede termijn voortgezet.

 

De onderwerpen die de Kamerleden graag nader uitgewerkt zien betreffen het wetsvoorstel Kansspelen op afstand. De Kamer wil allereerst van de minister een precieze definitie van een illegale aanbieder van online kansspelen, en daarmee samenhangend wil zij weten op welke rechtsgrondslag de minister denkt de motie-Bouwmeester c.s. over geen vergunning voor illegale aanbieders van kansspelen uit de Tweede Kamer te kunnen uitvoeren. Voorts wil de Kamer weten hoe de minister reclame voor online gokken wil reguleren en welke handhavingsgrondslag hij hiervoor wil hanteren, bijvoorbeeld op sociale media. Tot slot wil de Kamer nauwkeurig weten hoe de minister illegale websites wil aanpakken en een nadere toelichting hoe dat bestuursrechtelijk kan.

 

Over de wetsvoorstellen


Kansspelen op afstand: Dit wetsvoorstel moderniseert de Wet op de kansspelen (Wok) en de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB) door, onder strikte voorwaarden, online kansspelen mogelijk te maken. De regering wil de bestaande en toekomstige behoefte aan kansspelen via internet en andere toekomstige elektronische communicatiemiddelen regelen en zorgen dat de speler een passend en aantrekkelijk aanbod heeft met waarborgen tegen kansspelverslaving en criminaliteit. Kansspelen op afstand zijn kansspelen waaraan de speler online en zonder fysiek contact met (het personeel van) de organisator van de kansspelen deelneemt. Met dit voorstel wordt de monopolie van traditionele landgebonden sportweddenschappen doorbroken. Om gokverslaving bij online gokken zoveel mogelijk te voorkomen komt er een centraal register voor de uitsluiting van kansspelen en aanvullende toezicht- en handhavingsbevoegdheden voor de kansspelautoriteit.


Modernisering speelcasinoregime: Dit wetsvoorstel moderniseert de Wet op de kansspelen (Wok). De huidige overheidsmonolopie op de spelcasinomarkt wordt opgeheven en Holland Casino kan onder voorwaarden worden geprivatiseerd. De regering vindt het aanbieden van kansspelen geen kerntaak van de overheid. Met dit voorstel wordt de vraag naar casinospelen die nu bestaat, of in de toekomst kan ontstaan, gekanaliseerd naar legaal, verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod. Ook worden maatregelen genomen met betrekking tot voorkoming van kansspelverslaving, bescherming van de consument en tegengaan van fraude en criminaliteit.
Pokeren.nl Poker Series

 

Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl