Communicatiekalender Wet Koa

Communicatiekalender Wet Koa

Auteur: Roy

Datum: 29 jan. 2021 14:09

Gerelateerde pagina's: Kansspelen op afstand (KOA)

(Tekst KSA website) Bereidt u zich voor op een vergunningaanvraag Koa? Of bent u al vergunninghouder van risicovolle kansspelen in Nederland? Onze communicatiekalender helpt u te voldoen aan de Wet kansspelen op afstand. Ook andere betrokkenen bij de nieuwe wet kunnen deze kalender gebruiken.

 

Wij actualiseren deze kalender regelmatig en publiceren daarnaast antwoorden op veel gestelde vragen. Meld u aan voor de themanieuwsbrief Koa om op de hoogte te blijven.

Genoemde data zijn onder voorbehoud.

 

*De term ‘voorlopige eindversie’ betekent dat een publicatie in principe niet meer wijzigt, maar pas formeel vastgesteld kan worden zodra de Wet kansspelen op afstand in werking treedt, op 1 april 2020.

 

Bekijk de stappen om voor te bereiden op de nieuwe wet

 

Onderwerp Toelichting Uw Actie Opmerkingen
       
Februari 2021      
       

Publicatie voorlopige eindversie* Beleidsregels kansspelen op afstand

Hierin staan de eisen voor de vergunningaanvraag en blijkt wat er gewijzigd is naar aanleiding van de uitvoerbaarheidstoets

Kennis van nemen en toepassen in uw beleid en uitvoering

Beschikbaar vanaf medio februari 2021

Publicatie eindversie Modelvergunning kansspelen op afstand

Hierin staan de standaard vergunningvoorschriften

Kennis van nemen en toepassen in uw beleid en uitvoering

Beschikbaar vanaf medio februari 2021

Publicatie voorlopige eindversie* Beleidsregel verantwoord spelen

Hierin staat de uitwerking van een aantal wettelijke bepalingen over nieuwe verplichtingen voor verslavingspreventie en reclame Kennis van nemen en toepassen in uw beleid en uitvoering Beschikbaar vanaf medio februari 2021

Publicatie aangepaste Wegwijzer speelautomaten voor gemeenten

Hiermee informeren en adviseren wij gemeenten over vergunningverlening aan en het toezicht houden op de speelautomatensector Kennis van nemen en toepassen in uw beleid en uitvoering Beschikbaar vanaf medio februari 2021
Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) De Leidraad Wwft is van toepassing op een speelcasino en online aanbieders. Het is uitdrukkelijk niet van toepassing op overige kansspelen zoals speelhallen, landgebonden sportweddenschappen en loterijen. Kennis van nemen Beschikbaar vanaf medio februari 2021
Publicatie van de voorlopige eindversie* van het Keuringsschema van het spelsysteem (versie 1.2) Het Keuringsschema is van toepassing op aanbieders van online kansspelen. In het Keuringsschema staan de onderdelen waarvoor de vergunningaanvrager een rapport dient in te dienen, plus de specificaties van de inhoud en vorm van de keuringsrapporten Online kansspelaanbieders nemen hiervan kennis en gebruiken deze informatie voor hun aanvraag Beschikbaar vanaf medio februari 2021
Informatie over het verslavingspreventiefonds Actuele informatie over dit fonds met 3 bestedingsdoelen: onderzoek, anonieme behandeling van kansspelverslaving en de oprichting van een landelijk preventieloket Kennis van nemen Beschikbaar vanaf medio februari 2021
       
April 2021      
       
Inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand Dit betekent dat wij vanaf 1 april 2021 vergunningsaanvragen voor online kansspelen in Nederland in behandeling nemen Online kansspelaanbieders dienen hun aanvraag in, voor landgebonden aanbieders geldt de nieuwe wet vanaf nu 1 april, datum sinds januari bekend
Publicatie definitieve Beleidsregels kansspelen op afstand in de Staatscourant Hierin staan de definitieve eisen voor de vergunningaanvraag Kennis van nemen en toepassen in uw beleid en uitvoering Na inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand
Opening van het Koa aanvraagportaal Via het portaal kan een aanvraag worden ingediend voor een vergunning Online kansspelaanbieders gebruiken dit portaal voor het indienen van vergunningaanvraag Na inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand
       
Juli 2021      
       
Publicatie Beleidsregel (on)vrijwillige uitsluiting Cruks Deze beleidsregel beschrijft hoe wij verzoeken behandelen over vrijwillige en onvrijwillige inschrijving in Cruks Kennis van nemen en toepassen in uw beleid en uitvoering Publicatie na goedkeuring door minister
       
Oktober 2021      
       
De markt voor online kansspelen gaat open Vanaf dit moment moeten alle vergunde aanbieders voldoen aan de verscherpte eisen op het gebied van verslavingspreventie en reclame Kennis van nemen 1 oktober

 

Meer weten over de wet Kansspelen op Afstand
Pokeren.nl Poker Series

 

Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl