Kansspelautoriteit komt met richtlijnen reclameverbod

Kansspelautoriteit komt met richtlijnen reclameverbod

Auteur: Roy

Datum: 26 mei 2023 13:15

Gerelateerde pagina's: Online Casino's Nederland

Op 1 juli a.s. gaat het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen in. Het verbod is bedoeld om kwetsbare groepen, waaronder jongeren, beter te beschermen tegen het risico op kansspelverslaving. De Kansspelautoriteit is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de nieuwe regels en heeft vergunninghouders op de hoogte gebracht van de aanstaande wijzigingen in de regelgeving.

 

Wervings- en reclameactiviteiten mogen niet gericht zijn op minderjarigen, jongvolwassenen en andere kwetsbare groepen. Dit betekent dat vanaf 1 juli reclame op televisie, radio, kranten en tijdschriften verboden is. Reclame op openbare plaatsen, zoals billboards en abri's, en in voor het publiek toegankelijke gebouwen, zoals speelcasino's, speelautomatenhallen, bioscopen en cafés, is ook niet toegestaan.

 

Adverteren via internet, direct mail, on-demand televisie, sociale media en in de online spelomgeving blijft onder bepaalde voorwaarden wel toegestaan. Vergunninghouders hebben de verplichting om maatregelen te nemen zodat kwetsbare groepen niet worden blootgesteld aan reclame. Daarnaast is er een verplichting om ervoor te zorgen dat ten minste 95% van de bereikte personen 24 jaar of ouder is. Aanbieders moeten kunnen aantonen dat ze aan deze eisen voldoen. Ontvangers moeten ook de mogelijkheid hebben om aan te geven dat ze de reclame niet willen ontvangen. Aanbieders moeten het bereik van hun reclames zelf monitoren en op verzoek een rapportage aan de Kansspelautoriteit kunnen tonen. De Kansspelautoriteit heeft aangegeven dat reclame op de kansspelinterface van aanbieders niet onder het reclameverbod valt, omdat dit gerichte reclame is gericht op bezoekers van de website. Het blijft echter niet toegestaan om bonussen te richten op kwetsbare groepen, waaronder jongvolwassen spelers.

 

Hybride aanbieders

Als een vergunninghouder zowel online als landgebonden kansspelen aanbiedt, moeten reclame-uitingen alleen worden geïnterpreteerd als reclame voor de fysieke (landgebonden) kansspelen. De toegestane reclame mag geen sterke overeenkomsten vertonen met reclame voor online kansspelen of het publiek redelijkerwijs de indruk geven dat deze activiteiten online kansspelen (mede) promoten.

 

Sponsoring

Sponsoring is ook een vorm van ongerichte reclame en valt daarmee onder het verbod. Bij sponsoring gaat het om een neutrale vermelding of weergave van het logo of de naam van de kansspelaanbieder. Voor sponsoring geldt strikt dat de naam of het logo van de vergunninghouder niet samen met de afbeelding, stem of naam van een rolmodel in dezelfde uiting mag voorkomen. Bovendien mag sponsoring, door de inhoud, het medium of op andere wijze, niet gericht zijn op kwetsbare groepen, waaronder minderjarigen en jongvolwassenen.

Voor bestaande sponsorcontracten, dus die vóór 1 juli 2023 zijn afgesloten, geldt een overgangsperiode.

 

De overgangsperiode voor sponsoring van tv-programma's en evenementen loopt tot 1 juli 2024. Het sponsoren van (teams van) sporters, clubs en competities, en het plaatsen van logo's op shirts en ander materiaal blijft toegestaan tot 1 juli 2025. Na 1 juli 2023 is het niet toegestaan om nieuwe overeenkomsten te sluiten. Ook het verlengen of wijzigen van bestaande sponsorovereenkomsten is niet meer toegestaan na die datum.

 

Toezicht Kansspelautoriteit

Na het ingaan van het reclameverbod zal de Kansspelautoriteit (Ksa) nauwlettend de praktische implementatie van de nieuwe reclameregels en verplichtingen voor vergunninghouders volgen. Indien dit leidt tot verdere verfijning of verduidelijking van de regels, zal de sector tijdig op de hoogte worden gebracht.

 
Pokeren.nl Poker Series

 

Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl