Minister informeert Kamer over voortgang Kansspelen op Afstand

Minister informeert Kamer over voortgang Kansspelen op Afstand

Auteur: Roy

Datum: 2 jun. 2023 10:29

Sinds de opening van de Nederlandse kansspelmarkt op 1 oktober 2021 is er een hoop gebeurd. Zo kwam er al snel veel kritiek op de stortvloed aan reclames waardoor Minister Franc Weerwind van Justitie en Veiligheid alle zeilen moest bijzetten om met goede aanpassingen op de wet Kansspelen op Afstand te komen. Gisteren heeft de Minister een brief gestuurd waarin de Tweede Kamer wordt bijgepraat over de huidige stand van zaken.

 

De Minister geeft aan dat de markt voor online kansspelen zich deels ontwikkelt zoals verwacht. Als voorbeeld wordt de kanalisatiegraad genoemd die momenteel op 92% ligt. Dit is het percentage van Nederlanders die alleen actief zijn bij een Online Casino met een vergunning. Toch zijn er ook zaken die bijsturing nodig hebben zoals consumentenbescherming en het voorkomen van kansspelverslaving. Aanvankelijk zouden deze zaken in 2024 geëvalueerd worden, maar mede door Kamervragen moest de Minister hier al eerder mee aan de slag.

 

Op dit moment zijn er 23 vergunningen uitgegeven en 20 daarvan worden ook daadwerkelijk geëxploiteerd. Dit is een verdubbeling van het aantal toen de markt werd geopend op 1 oktober 2021. In 2022 bedroeg het bruto spelresultaat €1.08 miljard euro. Het grootste gedeelte van de omzet, namelijk 72%, is afkomstig uit online casinospelen die tegen het huis worden gespeeld. Sportweddenschappen staan op de tweede plaats maar een percentage wordt niet in de brief genoemd. Uit de monitoringsrapportage van de Kansspelautoriteit blijkt dat het aantal uur dat personen doorbrachten op websites van vergunde aanbieders direct na 1 oktober 2021 is gestegen tot rond de 100.000 uur per dag. Daarnaast daalde het aantal uur dat spelers doorbrachten op de 100 meest populaire websites van aanbieders zonder vergunning.

 

Uit de cijfers blijkt dat er in 2022 762.000 unieke spelers waren die minimaal één keer hebben gespeeld. Gemiddeld genomen beschikken al deze spelers over 2.6 accounts bij verschillende aanbieders. 22% van de spelers is slechts bij één Online Casino of Bookmaker actief en 22% zou bij vier of meer aanbieders zijn aangesloten. Het aantal accounts van jongvolwassenen (18-23) lijkt niet te zijn toegenomen. 184.000 accounts zouden in het bezit zijn van spelers in deze leeftijdscategorie. Dat is nagenoeg hetzelfde als in juli 2022. Verder is gebleken dat jongvolwassenen relatief meer wedden op sportwedstrijden. Daarnaast ligt hun gemiddelde verlies met €54 per maand een stuk lager dan het gemiddelde verlies van €143 als je naar alle spelers in ons land kijkt. 

 

Verslavingspreventie

De Minister komt ook uitgebreid aan het woord over verslavingspreventie. "Zoals aangegeven in mijn brief van 5 december 2022, heb ik samen met VWS en de Ksa nadere uitgangspunten voor verslavingspreventie uitgewerkt. Hierin heb ik ook de input van verslavings- en ervaringsdeskundigen meegenomen. Het hoofddoel en uitgangspunt van verslavingspreventie is kansspelverslaving voorkomen en tegengaan. Vier subdoelen dragen bij aan dit hoofddoel. Daarbij staat het perspectief van de speler centraal."

Langs de lijn van deze subdoelen zal het beleid verder vorm worden gegeven:

 

 1. Geïnformeerde (potentiële) speler en omgeving
  De (potentiële) speler en zijn omgeving zijn zich bewust van de risico’s van kansspelen en zij weten waar zij informatie en hulp kunnen vinden.
 2. Passende interventies
  Het voorkomen en signaleren van risicovol en problematisch speelgedrag en toepassen van adequate interventies door aanbieders en overheid.
 3. Passende zorg
  Laagdrempelige informatie en hulp zijn beschikbaar voor spelers en hun omgeving en er is een goede doorgeleiding naar professionele hulp en/of zorg.
 4. Kennis over (preventie van) kansspelverslaving
  Kennis en signalen worden gedeeld tussen de betrokken stakeholders. Er wordt onderzoek gedaan naar het voorkomen en behandelen van kansspelverslaving ter verbetering van beleid en er vindt monitoring plaats op de verschillende indicatoren van verslavingspreventie en -behandeling.

De komende tijd gaat de Minister samen met het Ministerie van VWS en de Kansspelautoriteit nadere gesprekken voeren over de invulling van de onderlinge rolverdeling. Op basis van de hierboven genoemde doelen wordt vervolgens een werkagenda opgesteld. De Tweede Kamer zal hierover in het vierde kwartaal van 2023 worden geïnformeerd. 

 

CRUKS

Het volgende punt dat uitgebreid wordt besproken is Cruks. In dit uitsluitselregister staan op dit moment 41.802 personen geregistreerd. Eenmaal opgenomen in Cruks is het niet meer mogelijk om actief te zijn bij een online casino. Daarnaast kunnen deze personen ook niet terecht in vestigingen van Holland Casino of zogenoemde gokhallen van bijvoorbeeld Jack's Casino. Op 24 april heeft de Kansspelautoriteit Cruks 2.0 gelanceerd. In de verbeterde omgeving van de website is het makkelijker geworden om een tijdelijke gokstop in te stellen. Nieuw is de bedenkperiode van 8 dagen voor spelers die zich na hun gokstop weer willen uitschrijven. Tijdens deze 8 dagen kan niet worden gespeeld.

 

Verbod op ongerichte reclame per 1 juli

Natuurlijk komt ook het verbod op ongerichte reclame, dat op 1 juli 2023 in gaat aan bod. "Vanaf 1 juli 2023 zijn onder meer radio- en tv-commercials, advertenties in kranten en tijdschriften, op billboards in bushokjes en op straat voor online kansspelen verboden. De online kansspelaanbieders mogen alleen nog zodanig specifiek gerichte reclame maken dat deze geen jongeren onder 24 jaar of andere kwetsbare groepen bereikt. Adverteren op internet en televisie op aanvraag is enkel nog toegestaan onder strenge voorwaarden."

 

Vanaf 1 juli 2024 komt daar het verbod van Sponsoring van tv-programma's en evenementen bij

Vanaf 1 juli 2025 komt daar het verbod van Sponsoring in de sportsector bij

 

Door de nieuwe regels mogen voetbalclubs na 1 juli 2025 dus niet meer met het logo van een Online Casino op hun borst spelen. 

 

Speellimieten

Het laatste belangrijke onderwerp dat in de brief aandacht krijgt zijn de speellimieten. De Minister liet eind 2022 weten hier begin van dit jaar mee aan de slag te gaan, maar de materie blijkt toch complexer dan van te voren werd verwacht. Er worden op dit moment "verdiepende onderzoeken" uitgevoerd en de resultaten daarvan zullen in september van dit jaar bekend zijn. Daarna gaat de Minister kijken of en hoe de regels aangepast kunnen worden om onmatig speelgedrag te voorkomen. Uit de brief komt een sterke wens naar voren dat er inderdaad speellimieten worden ingevoerd. Hiervan kans slechts onder zeer strenge voorwaarden worden afgeweken. Een speler zal bijvoorbeeld moeten aantonen over financiële middelen te beschikken om bepaalde bedragen te kunnen verspelen.

 
Pokeren.nl Poker Series

 

Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl