Veel aandacht voor KOA in nieuwsbrief Kansspelautoriteit

Veel aandacht voor KOA in nieuwsbrief Kansspelautoriteit

Auteur: Roy

Datum: 22 jan. 2021 13:07

De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft gisteren een nieuwe themanieuwsbrief verspreid. Via deze periodieke nieuwsbrief informeert de KSA over de wet "Kansspelen op Afstand" die het Nederlandse kansspelbeleid moet gaan moderniseren.

Wet Koa 1 maand later van kracht: 1 april 2021 
De Wet Kansspelen op afstand (Koa) treedt op 1 april 2021 in werking. Dat is 1 maand later dan de eerder beoogde datum van 1 maart 2021.Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming, die verantwoordelijk is voor het kansspelbeleid, in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Dit betekent dat geïnteresseerden bij de Kansspelautoriteit vanaf 1 april 2021 hun vergunningsaanvraag voor online kansspelen in Nederland kunnen indienen. De markt voor online kansspelen gaat 6 maanden later, 1 oktober 2021, open.


Gefaseerd indienen vergunningsaanvraag Documenten

Aanbieders van online kansspelen die een vergunning voor de Nederlandse markt willen aanvragen, hoeven niet alle benodigde stukken in één keer bij ons aan te bieden. Als de aanvraag vóór 15 april 2021 wordt ingediend, hoeven de benodigde samenvattende rapporten over de onderdelen van het spelsysteem daar namelijk nog niet bij te zitten.In de Wet Kansspelen op afstand staat dat een aanvrager van een online kansspelvergunning zijn spelsysteem moet laten keuren om vast te stellen dat het spelsysteem voldoet aan de voorschriften. Het spelsysteem bestaat uit verschillende onderdelen, die afzonderlijk moeten worden gekeurd.

De samenvattende rapporten per onderdeel moeten als de aanvraag vóór 15 april 2021 wordt ingediend, uiterlijk 1 juli 2021 in ons bezit zijn. In dat geval verwachten wij dat het nog mogelijk is - bij een positieve beslissing - een vergunning te verlenen die op 1 oktober 2021 in gaat. Bij de aanvraag moet al wel een complete beschrijving van het spelsysteem zitten. Hiervoor publiceren wij binnenkort een formulier.

Welke klantenbestanden mag ik gebruiken?
Als vergunninghouder maakt u bij wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen in ieder geval geen gebruik van persoonsgegevens waarvan u weet of redelijkerwijs kunt vermoeden dat ze zijn verkregen in het kader van deelname van die personen aan een kansspel waarvoor de raad van bestuur geen vergunning heeft verleend als bedoeld in deze wet.

 

En, bij de inschrijving maakt u geen gebruik van gegevens van spelers, waarover u reeds beschikte voordat u een vergunning is verleend op grond van de Wet op de kansspelen. Bij deze inschrijving maakt u evenmin gebruik van gegevens van spelers, waarvan u weet of redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze zijn gekregen door een andere aanbieder van kansspelen die toen hij de gegevens kreeg niet beschikte over een vergunning die is verleend op grond van de Wet op de kansspelen.

 

Aanvulling redactie: In de praktijk betekent dit dat Online Casino's zoals PokerStars, Partypoker en 888Poker als ze een vergunning hebben geen Nederlandse spelers mogen benaderen waarvan ze de emailadressen hebben verkregen voordat de Wet Kansspelen op Afstand werd ingevoerd. De database met adressen waar die bedrijven op dit moment over beschikken zijn niet op een wettige manier opgebouwd en daarom mogen ze straks niet gebruikt worden.

 

Moeten al mijn elektronische middelen in de EU/EER staan?

Artikel 4.42 van het Besluit Koa verplicht de vergunninghouder de elektronische middelen, zoals de liquidity server, in de EU/EER te plaatsen. De Kansspelautoriteit heeft er begrip voor dat (aspirant-)vergunninghouders door uiteenlopende omstandigheden niet altijd op het moment van vergunningverlening al hun elektronische middelen in de EU/EER kunnen plaatsen en dat ze wellicht meer tijd nodig hebben om dat voor elkaar te krijgen. De plaats van de elektronische middelen hoeft niet vergunningverlening niet in de weg te staan. Ook in ons toezicht en handhavingsbeleid kunnen wij rekening houden met deze omstandigheden.

Plaatsing buiten de EU/EER mag in ieder geval niet tot gevolg hebben dat de vergunninghouder zich onttrekt aan de relevante verplichtingen die volgen uit het Unierecht, bijvoorbeeld ten aanzien van consumenten- en privacybescherming.

Controledatabank moet in Nederland staan
Een uitzondering op het bovenstaande betreft de verplichting om de controledatabank in Nederland te plaatsen, waaraan aanbieders onverkort moeten voldoen. De Kansspelautoriteit zal daar dan ook op toezien.

 

Moet ik als leverancier een Koa vergunning hebben als mijn klant actief is op de Nederlandse markt?
Als leverancier hoeft u geen eigen Koa vergunning te hebben. Als uw klant actief wil zijn als online kansspelaanbieder op de Nederlandse markt heeft hij een vergunning nodig. Uw klant kan wel informatie van u nodig hebben die relevant is voor zijn Koa vergunningaanvraag in Nederland.

Nu al legaal Online Pokeren in Nederland?

 
Pokeren.nl Poker Series

 

Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl