Informatie over speellimieten

Informatie over speellimieten


In de wereld van de online casino's en sportsbooks komen verschillende soorten speellimieten voor. Speellimieten worden op verschillende manieren bepaald. De speler kan ze zelf instellen. Een Online Casino kan een speellimiet opleggen maar daarnaast heb je ook nog de speellimieten die door de overheid zijn bepaald en op 1 oktober 2024 in werking treden. Wij vertellen jullie hier graag wat meer over in het onderstaande artikel. 

 

Spelers die een account openen bij een Online Casino, worden bij het registreren gevraagd om een aantal limieten in te stellen. Het gaat om inloglimieten, stortlimieten, speellimieten en een limiet voor het bedrag dat maximaal op het account van de speler mag staan. Voorheen konden spelers hier redelijk flexibel te werk gaan, maar dankzij de aankomende limieten die door de overheid zijn vastgesteld en op 1 oktober worden ingevoerd, gaat dat veranderen. Toch is het belangrijk om te weten dat spelers dus zelf al de nodige limieten kunnen instellen waardoor de kans minder groot is dat ze in de problemen komen. 

 

€700 Stortingslimiet vanaf 1 oktober 2024

 

Vanaf 1 oktober 2024 zijn aanbieders verplicht om in actie te komen als een speler de grens van €700 aan netto stortingen bereikt. Het gaat daarbij om het gestorte bedrag, min de uitbetalingen die er zijn gedaan. Bij spelers die kunnen aantonen een hoger limiet te kunnen bekostigen, kan de grens verhoogd worden. Een bedrag van maximaal 30% van het besteedbare inkomen wordt daarbij als richtlijn genoemd. Bij jongvolwassenen (18-24 jaar) is de grens vastgesteld op €300 aan netto stortingen per kalendermaand. Als spelers de grens bereiken moet de stortingsmogelijk binnen een uur worden gedeactiveerd. Daarna volgt er een verplicht contactmoment tussen de speler en het Online Casino. Als een speler kan aantonen de stortingen te kunnen betalen dan moet de stortingsmogelijkheid weer geactiveerd worden.

 

In de praktijk komt het erop neer dat spelers nog wel meer dan €700 kunnen storten, maar dat het casino daarna binnen een uur moet ingrijpen omdat de grens van €700 dan is overschreden. In theorie is het dus mogelijk om €800 op je account te zetten, maar daarna zal de stortingsmogelijk binnen zestig minuten gedeactiveerd moeten worden. Bij jongvolwassenen moet er al ingegrepen worden als de grens van €300 wordt gepasseerd. 

 

Wat wordt gezien als vermogen of inkomen?

 

  • belastbare inkomen uit werk en woning in Nederland;

  • belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap en

  • belastbare inkomen uit sparen en beleggen in Nederland.

Een belangrijk aspect om de nieuwe stortingslimieten succesvol te laten is de zorgplicht van de online casino's. Als zij niet op tijd in actie komen dan zal er niks veranderen. Omdat de Kansspelautoriteit dit uiteraard gaat monitoren kunnen de aanbieders niet verzaken omdat ze anders hun vergunning kunnen kwijtraken. Er zijn dan ook een aantal signalen vastgesteld die online casino's moeten gaan toetsen om vast te kunnen stellen of er een probleem is of niet. Dit kan ook al van toepassing zijn voordat een speler het stortingslimiet heeft bereikt.


Toelichting

Aan het vroegtijdig kunnen onderkennen van onmatige deelneming aan kansspelen of een risico op kansspelverslaving, als bedoeld in artikel 13, derde lid, van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen, is in ieder geval voldaan als de vergunninghouder een signaal of een redelijk vermoeden zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een uur nadat de relevante feiten en omstandigheden zich aan hem hebben voorgedaan kan onderkennen.

 

De raad van bestuur kan bij het houden van toezicht op en handhaven van de zorgplicht als bedoeld in artikel 4a van de wet en daarmee samenhangende wet- en regelgeving in ieder geval als signaal betrekken dat de speler:

 

a. niet langer de financiële gevolgen van zijn speelgedrag kan dragen;
b. overmatig probeert zijn verliezen terug te verdienen;
c. dringend of herhaaldelijk klaagt over niet of te weinig winnen;
d. dringend of herhaaldelijk verzoekt om bonussen;
e. een creditcard of e-wallet gebruikt voor een storting op de speelrekening;
f. meerdere betaalmethoden gebruikt voor een storting op de speelrekening;
g. op voor de speler ongebruikelijke tijdstippen deelneemt, waarbij met name wordt gelet op
deelname in de nachtelijke uren (van 00.00 tot 06.00 uur);
h. binnen een etmaal in totaal langer dan zes uur deelneemt;
i. aanmerkelijk vaker deelneemt dan andere spelers bij de vergunninghouder;
j. speelgedrag vertoont dat negatieve persoonlijke, sociale of maatschappelijke gevolgen
veroorzaakt;
k. negatieve persoonlijke, sociale of maatschappelijke gevolgen van zijn speelgedrag ontkent,
vermijdt of negeert; of
l. een signaal probeert te verhullen of een interventiemaatregel probeert te ontduiken of
omzeilen.

 

Iets meer ruimte voor professionele pokerspelers

 

De nieuwe stortingslimieten zijn een doorn in het oog van veel online pokerspelers. Deze groep bestaat uit recreanten maar ook uit professionals die doorgaans om grote bedragen spelen. Zonder voldoende geld te kunnen storten kunnen zij hun werk niet uitvoeren. De beleidsregels verantwoord hebben dan ook speciale aandacht voor de pokeraars die, bij de juiste motivatie iets meer speelruimte kunnen krijgen.

 

Zoals in artikel 3.1.12, tiende lid, is bepaald, kan de online aanbieder van het stortingslimiet afwijken, zij het niet lichtvaardig, als hij dat afdoende kan motiveren. Te denken valt aan een professionele pokerspeler die voor een toernooi een hoger bedrag moet storten, al zij daarbij opgemerkt dat ook een professionele pokerspeler te maken kan krijgen met onmatige deelneming aan kansspelen of kansspelverslaving.

 

Speellimieten voor winnende sportsbettors

 

Er is ook nog een derde vorm van speellimieten en die worden opgelegd door de aanbieders aan winnende spelers bij sportweddenschappen. Dit is een behoorlijk grijs gebied waar niet veel informatie over bekend is. Wij zijn hier de afgelopen tijd dieper ingedoken en zijn een aantal kwalijke zaken tegengekomen. Moraal van het verhaal is dat spelers eigenlijk geen eerlijke kans krijgen om in een online casino te winnen. Bij slots, blackjack en roulette is dit alom bekend, maar bij sportweddenschappen zou dit anders moeten liggen. Uiteindelijk is een online casino ook gewoon een bedrijf dat een dienst levert en winst wil maken. Bij veel gokspellen weten mensen onderhand wel dat ze op de lange termijn niet kunnen winnen omdat de winkansen redelijk goed in kaart te brengen zijn. Bij online poker ligt dit wat anders maar door de hoge rake en fee wordt het daar ook steeds lastiger om winstgevend te zijn. 

Dan heb je nog de spelers die inzetten op sportwedstrijden. In theorie zou je denken dat je dit winstgevend zou moeten spelen en in de praktijk blijft dat dit ook zeker het geval is, zij het voor een hele kleine groep spelers. De online casino's moeten hier echter niet achter komen want dan leggen ze je binnen no-time een limiet op, waardoor je nog maar hele kleine bedragen kunt inzetten. Wij hebben hierover contact gehad met de kansspelautoriteit.

"De Kansspelautoriteit is alleen bevoegd om te toetsen of een kansspelaanbieder zich houdt aan de wet- en regelgeving en de voorwaarden in de vergunning. Dit betekent dat de Kansspelautoriteit geen individuele klachten of vragen behandelt. Heeft een speler bijvoorbeeld een conflict over een prijs, het gedrag van personeel of over het niet kunnen beëindigen van een abonnement of incasso, dan is dat een civielrechtelijke zaak tussen een speler en de aanbieder van het kansspel."

 

Lees ook: Speellimieten voor winstgevende Sportsbettors

 

 

 

 

 

 

 Pokeren.nl Poker Series

 

Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl