Privacy Statement

Privacy Statement

 

Pokeren.nl, gevestigd aan Kerkenbos 1226, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

In deze privacyverklaring is te lezen hoe Pokeren.nl omgaat met persoonsgegevens uit hoofde van de sinds 25 mei 2018 toepasselijke Algemene Verordening gegevensverwerking (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van accounthouders bij Pokeren.nl. Deze privacyverklaring draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens gerespecteerd worden en op een vertrouwelijke manier worden behandeld. Hierbij wordt de grootste zorgvuldigheid betracht.

 

Welke gegevens worden verwerkt en met doel?

Pokeren.nl verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u account aanmaakt bij Pokeren.nl. Hieronder volgt een opsomming van de persoonsgegevens die nodig zijn om een account aan te maken en met welk doel deze worden gebruikt.

 

Om gebruik te kunnen maken van een Pokeren.nl account verwerken wij de volgende gegevens:

 

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Adresgegevens

Deze gegevens worden gebruikt zodat u kan inloggen op uw account en u gebruik kunt maken van de dienst die Pokeren.nl biedt. De adresgegevens worden alleen gebruikt om u in het geval van een gewonnen voorronde de bijbehorende bokaal op te sturen.

 

Optioneel:

 

  • Ontvangen nieuwsbrief
  • Informatie over komende toernooien
  • Bevestiging van inschrijving

Voor het beantwoorden van vragen of het indienen van een klacht, kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

 

Onze klantenservice verwerkt hiervoor volgende gegevens:

 

- Uw naam

- E-mailadres

- Telefoonnummer (optioneel)

- Bedrijfsnaam (optioneel)

- Uw bericht (optioneel)

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Pokeren.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pokeren.nl.

 

Cookies

Pokeren.nl gebruikt functionele, tracking en analytische cookies. Dit zijn gegevens die een gebruiker van ons platform indirect verstrekt. Cookies zijn bestanden die in uw eigen computer worden opgeslagen. Deze worden dus niet door Pokeren.nl opgeslagen, en dus niet verwerkt door Pokeren.nl in de zin van de AVG. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het platform en hierbij kunnen uw voorkeursinstellingen op uw computer opgeslagen worden. Bij uw eerste bezoek aan Pokeren.nl wordt hiervan een melding gemaakt. U kunt er dan voor kiezen om al dan niet analytische en tracking cookies op te slaan. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

 

- Locatie

- Internetbrowser

- IP-adres of app Ids

- Websitetaal

 

Een deel van de eerder genoemde gegevens wordt door Pokeren.nl verwerkt om fraude tegen te gaan. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor onze adverteerders en om onze diensten en website te kunnen verbeteren. Hierbij draagt Pokeren.nl er zorg voor dat de gegevens die verwerkt worden richting de adverteerders niet herleidbaar zijn naar u.

 

Beveiliging van uw gegevens en het delen ervan

Uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt door onze hostingprovider op een beveiligde server. Pokeren.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en draagt er zorg voor dat indien het nodig is om gegevens te delen met derden in het kader van de overeenkomst, deze aan de marketing, analysedoeleinden of wettelijke verplichtingen voldoen. Pokeren.nl heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Indien u tracking en analytische cookies heeft aanstaan worden uw gegevens mogelijk gedeeld met:

 

- Advertentie platforms als (bijvoorbeeld Google en Instagram)

- Partners

- Klanttevredenheidonderzoekbureaus

- Providers van o.a. software

 

Op onze website en platform kunnen verwijzingen staan naar websites van derden. Indien op deze links klikt, wordt u geleid buiten het bereik van Pokeren.nl. Pokeren.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derden met uw gegevens omgaan.

 

Uw rechten

Uit hoofde van de AVG heeft u als accounthouder van Pokeren.nl een aantal rechten, te weten:

- Informatie en inzage in uw gegevens, desgewenst een kopie daarvan te ontvangen;

- rectificeren van uw gegevens;

- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;

- het recht op vergetelheid in bepaalde gevallen;

- het recht om de eerder gegeven toestemming omtrent uw persoonsgegevens in te trekken;

- het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.Pokeren.nl Poker Series

 

Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl