Online kansspelaanbieders moeten sneller en beter ingrijpen bij mogelijke probleemspelers

Online kansspelaanbieders moeten sneller en beter ingrijpen bij mogelijke probleemspelers

Auteur: Roy

Datum: 12 sep 2023 11:59

Gerelateerde pagina's: Wat is Cruks en hoe werkt het?

Houders van vergunningen voor online gokken zouden sneller en effectiever kunnen ingrijpen in geval van buitensporig spelen of een mogelijke gokverslaving. Dit gebeurt momenteel onvoldoende bij te veel aanbieders. Dit is de conclusie van de Kansspelautoriteit (Ksa) na een grondig onderzoek naar de naleving van de zorgplicht door 10 aanbieders van online kansspelen op de Nederlandse markt. Op basis van de resultaten zal de Ksa haar eigen beleid aanscherpen en aanbevelingen doen voor aanpassingen in de wet- en regelgeving door het ministerie van Justitie & Veiligheid. Aanbieders kunnen hun zorgplicht mogelijk beter vervullen als de wetgeving met betrekking tot de zorgplicht wordt aangescherpt en de normen verder worden verduidelijkt. Dit zal leiden tot een betere bescherming van gokkers.

 

René Jansen, bestuursvoorzitter van de Kansspelautoriteit:
"De Ksa heeft veilig spelen voorop staan. We krijgen zorgwekkende signalen en doen als toezichthouder onderzoek naar aanbieders die de grenzen van de zorgplicht mogelijk ver overschrijden. Als we dat constateren grijpen we in. Met dit onderzoek zien we waar het, buiten die signalen om, bij aanbieders niet goed gaat. Spelers moeten er vanuit kunnen gaan dat zij veilig kunnen spelen. We zien dat regels aangescherpt moeten worden, juist om die veilige omgeving voor spelers nog verder te bevorderen."

 

Vergunninghouders die riskante kansspelen aanbieden (online casino's, fysieke casino's en speelautomaten in speelhallen), zijn wettelijk verplicht om gokverslaving zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft onderzoek uitgevoerd naar de naleving van deze zorgplicht en de praktische uitvoering ervan. Voor dit onderzoek zijn de eerste 10 vergunninghouders die online kansspelen aanbieden sinds de opening van de markt op 1 oktober 2021 geanalyseerd.

 

Een van de voornaamste bevindingen van de Kansspelautoriteit (Ksa) is dat te veel van de onderzochte aanbieders niet in staat zijn om snel of adequaat in te grijpen bij buitensporig spelen of een mogelijke gokverslaving. Dit wordt deels veroorzaakt door de gehanteerde monitoringmethoden om probleemspelers te detecteren en het gebrek aan realtime monitoringcapaciteit. Sommige aanbieders richten zich voornamelijk op veranderingen in het speelgedrag, waardoor spelers die vanaf het begin grote stortingen doen, inzetten of aanzienlijke verliezen lijden, mogelijk niet of pas laat opgemerkt worden. Bovendien kan een te eenzijdige nadruk op de hoogte van stortingen en inzetten, waarbij andere factoren zoals de gespeelde uren minder worden meegewogen, ertoe leiden dat aanbieders probleemspelers over het hoofd zien. Daarnaast beschikken veel aanbieders niet over de mogelijkheid om direct in te grijpen zonder tussenkomst van een medewerker, waardoor bijvoorbeeld bij problematisch speelgedrag 's nachts niet altijd onmiddellijk wordt ingegrepen.

 

Tijdens het onderzoek is ook gekeken naar de aandacht die de aanbieders moeten besteden aan jongvolwassen spelers (18 tot 24 jaar). Het overgrote deel van de vergunninghouders hanteert extra beperkingen voor jongvolwassen spelers. Bovendien nemen sommige aanbieders extra maatregelen voor spelers tussen 24 en 30 jaar. Wat opvallend is, is dat jongvolwassenen mogelijk niet altijd worden opgemerkt als probleemspelers vanwege hun lagere limieten, wat niet altijd duidelijk naar voren komt in de monitoringstatistieken. Daarom is het van belang om naast de hoogte van stortingen en inzetten ook aandacht te besteden aan andere factoren om probleemspelers tijdig te identificeren en aan te pakken.

 

Op basis van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende conclusies en bevindingen onderneemt de Kansspelautoriteit (Ksa) verschillende vervolgstappen. De Ksa zal beginnen met het aanscherpen van haar eigen beleid. Dit impliceert dat de beleidsregels voor Verantwoord Spelen waar nodig zullen worden herzien, met inbegrip van de volgende aspecten:

 

  • Verplichting tot real time monitoring
  • Aanvullen van regels over indicatoren die betrokken moeten worden bij de beoordeling van speelgedrag
  • Verplicht blokkeren van accounts van probleemspelers tot er een interventie heeft plaatsgevonden

 

Ook adviseert de Ksa het ministerie over aanpassingen van wet- en regelgeving die zij nodig acht. De Ksa verricht bovendien doorlopend onderzoek naar aanbieders die de grenzen van de zorgplicht mogelijk ver hebben overschreden.

 
Pokeren.nl Poker Series

 

Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl