Donkbetten

 

Donkbetten, dus leaden naar de preflop aggressor, wordt al sinds jaar en dag bestempeld als één van de grootste fouten die je kunt maken als beginnende speler. Donkbetten zorgt er namelijk voor dat je de kans verspilt om als laatste te handelen (namelijk na een continuation bet van de tegenstander). Tegenwoordig wordt de donkbet eigenlijk weer wat vaker gebruikt, zeker door spelers op het hoogste niveau. Zij hebben hier uiteraard wel over nagedacht en daarom is het ook zeer onverstandig deze strategie zonder studie over te gaan nemen. In dit artikel praten we jullie bij over het donkbetten, waardoor je nog beter gaat begrijpen wanneer je dit niet moet doen maar ook wanneer je het wel zou kunnen doen. De informatie is afkomstig uit een artikel van Upswing Poker en is door de crew van Pokeren.nl vertaald naar het Nederlands en waar nodig verder toegelicht.

 

Vier redenen waarom we niet donkbetten

 

1. We verliezen een mogelijkheid tot het verzamelen van informatie

De speler uit positie is van nature al in het nadeel. Wanneer we donkbetten splitten we als eerste al onze range, door middel van handen die we dus checken of betten. Hierdoor krijgen onze tegenstanders in positie meteen al informatie over onze hand. Dit maakt het positionele nadeel alleen maar groter.

 

Daar komt nog eens bij dat we capped zijn als we in de Big Blind callen tegen een preflop open. We hebben namelijk niet een supersterke hand zoals AA, KK, QQ of AK. Deze hadden we immers preflop ge3-bet. De speler die preflop raisde is nog uncapped, aangezien hij deze premium handen nog wel kan hebben. Daarnaast heeft de Big Blind relatief veel zwakke handen in zijn call range, dit komt natuurlijk door het krijgen van goede Pot Odds. Dit betekent dat op bijna alle soorten boards, de preflop raiser kan continuation betten tegen onze zwakkere range met een gepolariseerde betting strategie (zijn beste en slechtste handen/draws etc).

 

Als wij checken en de Preflop raiser bet, dan geeft hij ons, als speler uit positie, informatie. Deze informatie kun je vertalen naar een gepolariseerde range. Ze betten met een sterke hand of bluffen met een zwakke hand/draw. Donkbetten is de enige manier om deze informatie niet te krijgen.

 

2. Donkbetten maakt onze capped range kwetsbaar tegen (over)bets

Wanneer we donkbetten met een groot gedeelte van onze sterke handen, wordt onze checkrange natuurlijk een stuk zwakker. Hierdoor is de checkrange minder goed beshermd tegen (over)bets. Om dit iets beter te begrijpen pakken we het volgende voorbeeld erbij:

 

100NL Cash Game 100 Big Blinds Effectief

 

Hero (HJ) raist naar 2.25bb. CO, BTN en SB folden. Big Blind callt.

 

Flop (5bb) qd8h5s

BB Checkt, Hero?

 

Als we ervan uitgaan dat de speler in de Big Blind geen donkbet range heeft, kun je over het algemeen drie straten voor 75% pot valuebetten met de volgende 35 combinaties.

 

 • QQ+,88,55,AQs,Q8s,AQo

Op de flop betten we naast de hierboven genoemde value range ook een bluffrange van 87 combinaties bestaande uit:

 

 • A5s,KJs-K9s,K7s-K6s,JTs,97s,75s+,64s+,54s,Jd9d,Jh9h,Js9s,Td9d,Th9h,Ts9s,KJo-KTo,JhTd,JhTs,JhTc,JsTd,JsTh,JsTc,JcTd,JcTh,JcTs

In totaal betten we dus 122 combinaties vanaf de flop (naarmate de hand verder loopt vallen er natuurlijk bluffcombinaties af, anders overbluff je). In de afbeelding hieronder zie je de hierboven genoemde continuation bet range tegen een speler die geen donkbet range heeft.

 

 

Als we nu kijken naar dezelfde spot, maar dan tegen een speler die wel een flop donkbet range heeft, dan zie je al een enorm verschil in onze continuation bet range. Laten we zeggen dat onze tegenstander in de Big Blind een donkbet range gebruikt van KQ+ voor value (en daarbij wat bluffs). Dat betekent dat de sterkste hand die de Big Blind checkt QJ is. Veel beginnende spelers zullen echter nog slechtere Qx handen donkbetten, maar dat laten we even terzijde.

 

Deze donkbet strategie kunnen wij als de in positie makkelijk counteren. Onze tegenstander is namelijk na een check capped tot maximaal QJ. Hierdoor kunnen we onze value range dus uitbreiden tot QJo.

 

Onze value range met een betsize van 75% ziet er tegen de speler die donkbet dus als volgt uit (59 combinaties)

 

 • QQ+,88,55,AQs,KQs,QJs,Q8s,AQo,KQo,QJo

En onze bluffs bestaan dan uit de volgende (146 combinaties):

 

 • 44-22,A9s,A7s-A2s,KJs-K9s,K7s-K6s,J9s+,T9s,97s,75s+,64s+,54s,ATo,KJo-KTo,JTo

 

In totaal kunnen we dus 205 combinaties c-betten tegen een capped range van de speler in de Big Blind. Dit zijn bijna twee keer zoveel combinaties als tegen iemand zonder een donkbet range. Een oplettende speler zal snel in de gaten hebben dat de Big Blind capped is als hij checkt wanneer deze eerder een donkbet strategie heeft gebruikt. Hierdoor kunnen we maximaal veel waarde krijgen als we overbetten. Bij een overbet moeten we echter nog meer bluffs toevoegen aan onze c-bet range op de flop.

 

Wanneer we een capped range aanvallen kunnen we dus het volgende doen

 

 • Onze valuerange waarmee we drie straten kunnen betten vergroten
 • Een grotere betsize gebruiken, en zelfs overbetten
 • Onze bluff-value ratio vergroten als we een grotere betsize gebruiken

 

3. Check-raisen is beter dan donkbetten

Check-raisen heeft wat meer voordelen tegenover donkbetten:

 

 1. Als de speler in positie bet, hebben wij de mogelijkheid om als laatste te handelen.
 2. We winnen meer chips wanneer Villain c-bet met een bluff op de flop
 3. We hebben equity denial tegen handen die bluffen op de flop.
 4. We zorgen ervoor dat villain onze check-range niet kan exploiten door overbets

Het grootste nadeel van check-raisen is logischerwijs dat we dit niet meer kunnen doen als de tegenstander besluit te checken.

 

Zoals we weten is het belangrijk om sterke handen in onze check-raise range te hebben, zodat onze tegenstander ons niet onder druk kan zetten met overbets.  Donkbetten heeft dan ook als gevolg dat onze check-raise range minder sterk wordt. Als we een donkbet strategie zouden gebruiken, moeten we dus in theorie bottom set de helft van de tijd check-raisen en donkbetten, maar in de praktijk is dit heel moeilijk toe te passen. Voor meer informatie over correct check-raisen verwijzen we jullie graag naar ons check-raise artikel.

 

4. We kunnen geen tegenstanders exploiten die teveel c-betten

Een aantal jaar geleden maakte iedereen standaard gebruik van een continuation bet, en dat is ook niet heel gek. De minder goede spelers speelden namelijk fit-or-fold op de flop (doorspelen met een hit, en folden wanneer we niets hebben gehit), en dit kun je exploiten door simpelweg altijd te c-betten. Al snel kwamen mensen erachter dat dit makkelijk te counteren was met een check-raise strategie. De frequentie van continuation bets op de flop daalde in de tijd hierna enorm.

 

Desalniettemin c-betten spelers nog steeds teveel. Tegen deze mensen wil je juist check-raisen en dit kunnen we zelfs wat wijder doen dan normaal (meer value en meer bluffs). Donkbetten heeft hier dus geen toegevoegde waarde.

 

 

Wanneer is donk-betten wel ok?

 

We hebben hierboven vier redenen gegeven waarom het meestal niet verstandig is om te donkbetten. Er zijn echter wat factoren die ervoor kunnen zorgen dat we wel KUNNEN donkbetten. Wanneer we een preflop raise callen in de big blind, zullen we veel meer handen hebben dan de oorspronkelijke raiser kan hebben. Dit zijn bijvoorbeeld, kleine paren, suited one-gappers, offsuit connectors, etc. Dit betekent dat op sommige boards wij vaker een Nut Advantage hebben omdat wij Two Pairs, Sets, en Straights kunnen hebben en onze tegenstander niet.

 

De range van de PFR (Preflop Raiser) bevat veel broadway kaarten en suited azen. Dat betekent dat op sommige boards de PFR helemaal niks heeft gehit met het grootste gedeelte van zijn range. Donkbetten is hier de enige manier om hem geen equity te laten realiseren door te checken. 

 

Op lage en middelhoge boards, dus boards waar de turnkaart de equity van beide ranges enorm kan veranderen, KAN de speler uit positie gebruik maken van een donkbet om ervoor te zorgen dat de pre flop raiser geen gratis kaart krijgt. Dit zorgt er ook voor dat we onze eigen prijs kunnen bepalen met onze draws en kwetsbare handen.

 

In multiway potten is het minder belangrijk om jouw checking range te beschermen. Dit komt omdat alle spelers ervoor moeten bijdragen dat ze de pot verdedigen tegen bluffs van de pre flop raiser. Dit betekent dat wanneer een pot multiway is, we niet zoveel hoeven te bluff-catchen. Daarnaast horen de handen waarmee we dit doen ook stukken sterker te zijn dan in een heads-up pot. We kunnen in multiway potten dus met hetzelfde principe donkbetten als in het uitgelegde stuk hierboven. We denyen equity en we hoeven niet bang te zijn dat onze check-range exploit wordt, want er zitten nog veel meer andere spelers in de pot. Let wel op! Ook een donkbetting range hoort balanced te zijn, en je hoort voor jezelf te kiezen welke handen je in een donkbet range zet en in een check-raise range.

 

Het maken van een balanced donkbetting range

 

Het maken van een donking range is hetzelfde als het maken van elke andere range. We kijken eerst welke handen we voor value betten en voegen daarna de nodige hoeveelheid bluffs toe. We moeten hier echter wel opletten om nog sterke handen in onze check-raise range te houden, zoals we al meerdere malen hebben verteld. Bijvoorbeeld.

 

 

100NL Cash Game 100 Big Blinds Effectief

 

LoJack opent naar 2.25BB, 4 folds. Hero (BB) callt.

 

Flop (5bb) 8d7c5c

 

Laten we voor het gemak zeggen dat dit onze Big Blind Call Range is

 

 

Onze call range preflop bestaat in totaal uit 307 combo's. Als we kijken naar het 8d7c5c board moeten we dus kijken naar de volgende factoren voordat we een donk-bet range kunnen maken.

 

 

 • We hebben een nut advantage (namelijk straights en two pairs die onze tegenstander niet kan hebben)
 • De PFR heeft ontzettend veel overkaarten in range die hebben gemist op dit board
 • Er zijn veel turnkaarten die het board compleet kunnen veranderen

 

Voordat we een range maken is het natuurlijk ook belangrijk om een betsize te kiezen. Met een kleine betsize kunnen we goedkoop een turnkaart zien met onze draws en handen die protectie nodig hebben. Het is dus eigenlijk een soort blockbet. Een grote betsize werkt veel minder goed als we donkbetten. Als we groter betten, moet onze range meer gepolariseerd zijn. Dus als we groot donkbetten, dan kunnen we dit eigenlijk alleen maar doen met sterke handen en (zwakke) draws. Met een kleine sizing kunnen we allemaal verschillende handen betten (ook second pairs en third pairs en verschillende soorten draws) zodat we onze eigen prijs bepalen en de range van onze tegenstander al in moeilijkheden brengen. In dit voorbeeld gebruiken we een kleine betsize van 25%.

 

Wanneer we handen toevoegen aan onze donkbet range moeten de bluffs natuurlijk enigzins speelbaarheid hebben op straten hierna (zoals 10s9s. We balancen de bluffs/draws dan ook met sterke handen zodat villain ons niet zomaar kan raisen als we donkbetten. Aangezien de meeste draws veel equity hebben zullen we deze handen dan ook vaker kiezen voor een flop donkbet range.

 

 

Omdat de equities van alle handen redelijk dichtbij elkaar liggen op dit board is het lastig om een sommige handen te groeperen in bluffs of value. Zo zie je dat we soms ook "bluffen" met handen als 97s en 107s, terwijl je dit ook kunt zien als een valuebet.

 

In de afbeelding kun je zien dat we de volgende 11 combinaties betten voor value

 

 • 9d9c,8c8h,8c8s,8h8s,7h7s,5h5s,Ac8c,Kc8c,9c8c,8h7h,8s7s,9c6c,8s6s,8h5h

Daarnaast betten we de 33 combinaties bluffs/draws

 

 • 6d6c,4d4c,4h4c,4s4c,3d3c,2d2c,JdTd,Kd9d,Qc9c,Jc9c,Th9h,Ts9s,Td7d,9d7d,Kc6c,Qc6c,Jc6c,7d6d,Ad5d,9d5d,AdTc,AhTc,AsTc,
 • KcQd,KcQh,KcQs,KcTd,KcTh,KcTs,JdTh,JdTs,JhTd,JsTd

 

Zoals jullie kunnen zien bestaat deze range uit een boel combinaties die nog kunnen aansluiten op verschillende turnkaarten. Daarnaast hebben we ook sterke handen zoals sets en straights die kunnen 3-betten op de flop (als onze tegenstander besluit te raisen op de donkbet). Deze range is ook niet te wijd. We donkbetten niet eens elke keer en kiezen nog steeds om een groot aantal combinaties in onze check(-raise) range te houden.

 

Wanneer we een donkbet range maken let dan op de volgende punten:

 

 • Voeg meerdere soorten "draws" toe die kunnen verbeteren op een verschillend aantal turnkaarten (dus niet alleen maar openenders, maar soms ook overkaarten met een backdoor flushdraw, gutshots, underpairs etc.)
 • Gebruik een kleine sizing
 • Voeg ook sterke handen toe die eventueel kunnen 3-betten op de flop
 • Maak de range niet te wijd, we horen ook nog een goede check range te hebben
 • Denk na welke handen we ook willen check-raisen.

 

Conclusie: Gebruik (bijna) nooit een donk-bet

 

Zoals jullie in dit uitgebreide kennisbank stuk kunnen lezen is het inderdaad mogelijk om een donkbet strategie toe te passen in sommige situaties en wanneer je dit correct doet is het zeker +EV. Het probleem zit er echter in dat het zo ontzettend moeilijk toe te passen is. Wanneer we te veel donkbetten worden onze check-raise en check-call ranges te zwak, en dit betekent een veel groter verlies dan de eventuele winst die we kunnen halen met onze donkbets.

 

Voordat je een donk-bet range maakt, is het verstandig eerst na te denken over jouw check-raise en check-call range. Vraag jezelf af of het nodig is om op dit board een donkbet range te hebben. Gebruik een kleinere sizing en zorg ervoor dat je verschillende soorten handen aan de donkrange toevoegt zodat je een goed stappenplan hebt voor verschillende turnkaarten. 

 

Als je de check-call en check-raises al in jouw pokerrepertoire hebt zitten is het niet onverstandig om je in te lezen in donkbets. Er zijn af en toe spots die kunnen worden gebruikt om te donkbetten, en als je dit herkent kun je meer winnen dan jouw tegenstanders in diezelfde situatie. Over het algemeen check-raisen de meeste beginnende pokerspelers al te weinig dus voor die spelers is dit kennisbankartikel ook niet bedoeld. Video's

DTO Poker Concepts ♤ How to properly Execute a Donk Bet

Pokeren.nl Poker Series

 

Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl