Handanalyse: Callen met middle pair tegen een triple barrel

Handanalyse: Callen met middle pair tegen een triple barrel

 

In ons artikel over tien veel voorkomende mindset fouten vertelden we al dat het belangrijk is om niet een einzelgänger te zijn in poker. Het is belangrijk om een groep mensen om je heen te hebben met wie je het over strategie kunt hebben. Zo kwam er een interessante hand uit de Upswing Engage groep naar voren (een facebookgroep waar je automatisch lid van wordt als je het Upswing Poker Lab aanschaft). We hebben deze stap voor stap geanalyseerd en naar het Nederlands vertaald.

 

De Hand

 

$10/$20 Online. 6-Max. $2,060 Effectieve Stack

 

Preflop: Hero op de SB krijgt kh10c gedeeld.

Iedereen fold naar de SB toe en wij raisen naar $60. De Big Blind Callt

Flop ($120): ksjc9h
Hero bet $40. Big Blind raist naar $120. Hero callt

Turn ($360): 7h
Hero checkt. Big Blind bet $264. Hero callt.

River ($888): as
Hero checkt. Big Blind bet $679. Hero…?

 

Laten we bij elke straat kijken wat de Upswing Engage groep precies voor opmerkingen had. Coach Fried Meulders, die online bekend staat als "mynameiskarl" liet ook meerdere keren weten wat hij van de hand vond. Preflop is het redelijk normaal om hier te verhogen, maar een limp strategie had zeker ook gekund. 

 

Flop

 

$10/$20 Online. 6-Max. $2,060 Effectieve Stack

 

Preflop: Hero op de SB krijgt kh10c gedeeld.

Iedereen fold naar de SB toe en wij raisen naar $60. De Big Blind Callt

Flop ($120): ksjc9h
Hero bet $40. Big Blind raist naar $120. Hero callt

 

Als eerste reageert Igor G.

 

Igor G: "Waarom gebruiken we een lineaire betsize (een size die je met heel je range gebruikt) in plaats van een gepolariseerde betsize? (een grote sizing met je beste en slechtste handen) In het midden van onze range hebben we geen range advantage dus is het onnodig om een kleine sizing te gebruiken. Er zijn genoeg turns die niet geweldig zijn, dus al met al gebruik ik liever de KTo als check".

 

Wil je meer weten over gepolariseerde en lineaire ranges/betsizes? Bekijk dan ons ranges en betsizing artikelen.

 

John M geeft snel antwoord op de vraag over de betsizing.

 

John M: "Hero heeft een groot range advantage, juist in het midden van de range, omdat hij preflop heeft geraised en de villain in de Big Blind alleen maar heeft gecalled. Dit kun je zien in de equity grafiek hieronder. Hier worden geraised is niet zo erg, hij heeft een gutshot naar de effectieve nuts en top pair met een goede kicker."

 

 

 

Groene lijn = Range Equity Hero (Small Blind), Blauwe lijn = Range equity Villain (Big Blind). Linksboven zie je de equity van de beste handen van beide ranges en rechtsonder de equity van de slechtste handen. Zoals je kunt zien staat de groene lijn in alle gevallen boven de blauwe lijn. Dit is te verklaren omdat de Big Blind met een wijde range callt en met heel veel goede handen zou hebben ge3bet. Toch zie je dat qua extreem sterke handen beide spelers dicht bij elkaar zitten, maar dat vooral in het midden van de range (de vele sterke handen die BB zou spelen zijn niet in range, want hij heeft alleen gecalled) de groene lijn ver erboven zit. De speler in de Small Blind heeft dus duidelijk een range advantage.

 

Suyash G. ging hier verder op in en pakte een simulatie van PioSolver erbij.

 

Sutash G: "Dit board is nog steeds vrij neutraal. De in positie speler heeft nog steeds ongeveer elke two pairs en straight. Kijkend naar zijn gehele range, hebben wij als de SB nog steeds een redelijk range advantage (58% tot 42%). Villain heeft ook veel autofolds in zijn range (al zijn suited connectors en offsuit azen). Hieronder zie je de Sim.

 

Omdat je in Pio niet de exacte stacksizes hoeft in te voeren om een "simulatie" te draaien, maken ze in dit geval gebruik van kleinere getallen. In de bovenstaande situatie zit er 6 in de pot en kon er gekozen worden tussen een bet van 2 - 33%, een bet van 4 - 66% of een check. De percentages van 2, 4 en de check zijn bij elkaar opgeteld 100%. De simulatie laat zien dat het programma een voorkeur heeft voor een 33% sizing en niet een 66%. Als we hier betten gaat het dus in bijna alle gevallen om een bedrag dat overeenkomt met 33% van het bedrag dat in de pot zit.

 

Het laatste woord is aan hoofdcoach Fried Meulders die met het juiste antwoord komt:

 

Fried Meulders: "Flop is een hoge frequentie c-bet voor mij. Het exacte percentage hangt af van de game tree die je bij je solver hebt ingesteld. Ook al zou je een solver de optie geven voor een grote sizing dan zou hij zeer waarschijnlijk de kleine prefereren. Ranges in blind vs blind situaties zijn namelijk redelijk wijd. KT is een sterke hand op de flop. Villain raist vervolgens op onze c-bet. Ik verwacht hier uiteraard niet dat ze hier KK of JJ hebben maar wel wat 99 (Sommige Big Blind spelers hebben 0% 99 in range en andere spelers 100%), QT bluffs met Qx/Tx en T8 en ook handen als KQ en KT.

 

Turn

 

$10/$20 Online. 6-Max. $2,060 Effectieve Stack

 

Preflop: Hero op de SB krijgt kh gedeeld.

Iedereen fold naar de SB toe en wij raisen naar $60. De Big Blind Callt

Flop ($120): ksjc9h
Hero bet $40. Big Blind raist naar $120. Hero callt

Turn ($360): 7h
Hero checkt. Big Blind bet $264. Hero callt.

 

De meeste mensen in de discussie gingen op de turn voor een call, maar één deelnemer vond het al een fold. Het is altijd interessant om mensen te horen die afwijken van de consensus. Ook al is het waarschijnlijk niet de correcte zet, is het wel goed om te luisteren naar de argumenten die iemand heeft.

 

"Met de T blocken we een bluffkaart die we willen dat hij heeft. Er zijn veel valuecombo's over bij villain en niet al teveel bluffs. Ik zou folden" 

 

In een lowstakes game. met spelers die niet of nauwelijks bluffen, is het misschien wel een betere keuze om hier al de fold te vinden, maar in een $10/$20 game met agressieve regulars is dit meestal niet de juiste zet. 

 

Over de actie op de turn had Fried Meuldes het volgende te zeggen:

 

Fried Meuldes: "De turn verbetert Villain zijn T8 die hij misschien al op de flop raisde. We vewachten dat hij hij hier barrelt met two pair of beter, maar kan misschien ook een KQ of KT gebruiken om één keer te betten met de intentie om terug te checken op de river. Voor bluffs heeft villain hier handen met veel equity. Tx handen hebben nu een double gutshot gehit en zijn betere bluffbarrels dan Qx. Zowel Qx als Tx met een flushdraw kunnen natuurlijk ook gebruikt worden.

 

In het algemeen willen we dus callen op de turn. Folden is te tight en raisen zorgt er alleen maar voor dat handen die we verslaan folden en handen die we niet verslaan callen.

 

River 

 

$10/$20 Online. 6-Max. $2,060 Effectieve Stack

 

Preflop: Hero op de SB krijgt kh gedeeld.

Iedereen fold naar de SB toe en wij raisen naar $60. De Big Blind Callt

Flop ($120): ksjc9h
Hero bet $40. Big Blind raist naar $120. Hero callt

Turn ($360): 7h
Hero checkt. Big Blind bet $264. Hero callt.

River ($888): as
Hero checkt. Big Blind bet $679. Hero…?

 

Als de backdoor flushdraw niet binnenkomt, hebben we een interessante spot tegen een derde barrel. We hebben second pair met een blocker naar de straight. Onze hand is een relatief goede bluffcatcher.

 

Chris A: "Het ziet er naar uit dat we hier één van onze beste bluffcatchers hebben. Viillain heeft hier niet veel value handen, omdat hij meestal KK, JJ, en KJs zou 3-betten preflop. Het voelt alsof we hier onze villain moeten afbetalen"

 

Xavier C: "Een gedeelte van de tijd (mixen) moeten we hier de hero call zien te vinden. De vraag is met welke frequentie" 

 

Het verlossende woord is wederom aan Freud Meulders:

 

Fried Meulders: "De as geeft Hero nu wat handen die de Big Blind zijn two pairs verslaat. Ik denk niet dat de Big Blind hier zou moeten valuebetten met handen lager dan een straight. Tenzij het 99 is. Hierdoor denk ik ook dat villain gewoon moet jammen in plaats van de 3/4 pot bet gebruiken. Voor deze sizing zou villain nog steeds KJs kunnen betten. 

 

Als je tegen een range speelt van (99,QT/T8 en bluffs met een T of Q is T9 een betere bluffcatcher dan KT. Wanneer er echter onzekerheid is, zijn handen als AK en KT betere calls, omdat Villain misschien KJs valuebet op de river. AK is een 100% call, KT is een goede bluffcatcher.

 

Op de river eindigen we met een aantal bluff-catchers die allemaal een gedeelte van de tijd moeten callen, zoals KQ, KT, JT en J9. Tijdens het spelen is het natuurlijk niet mogelijk om uit te zoeken wat de callfrequentie van elke bluff-catcher is. 

 

Maar! Van al deze handen is KT zeker de beste. Het blocken van de T is beter dan het blocken van de Q, omdat de T zowel QT als T8 blocked (straights). Het heeft ook wat extra waarde als bluffcatcher als villain normaal gesproken KJ valuebet (die we ook blocken nu). Het 100% callen lijkt een goede beslissing, zeker omdat op deze limieten spelers echt in staat zijn om door te barrelen.

 

 

Conclusie

 

De Hero besluit de call te maken en de villain draait uiteindelijk qh8h om voor een gemiste straight draw en gemiste geturnde flushdraw. Zoals je hierboven al hebt kunnen lezen is het belangrijk om met elkaar een discussie te hebben over een hand. Door de inzichten van andere spelers te horen ga jij in het vervolg misschien anders over handen nadenken.

 

Een studiegroepje hebben of met andere pokerspelers over strategie praten is erg belangrijk. Vaak voelen spelers die dit niet doen zich een beetje een einzelgänger. Poker is immers niet door iedereen sociaal geaccepteerd. Voor alle mensen die graag onderdeel uitmaken van een community hebben wij natuurlijk de Pokeren.nl Discord Server. Daarin kun je in verschillende kanalen over handen praten, maar ook kennis maken met andere (online) spelers. We hebben zelfs een eigen studiegroepje van alle mensen die bij Upswing Poker lid zijn,

 

 Pokeren.nl Poker Series

 

Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl